• LEVAYA Lenka Bag - Black IDR 195,000.00
  • LEVAYA Lenka Bag - Espresso IDR 195,000.00
  • LEVAYA Lenka Bag - Maroon IDR 195,000.00
  • LEVAYA Lenka Bag - Blush IDR 195,000.00
  • LEVAYA Lenka Bag - Beige IDR 195,000.00
  • LEVAYA Lenka Bag - Raisin Sold Out